รถกระบะ

TUNLAND (Double Cab)

เริ่มต้น 681,700 บาท

TUNLAND (Single Cab)

เริ่มต้น 566,000 บาท

รถตู้

VIEW CS2

เริ่มต้น 929,000 บาท

รถบรรทุกขนาดกลาง - ใหญ่

AUMAN EST

เริ่มต้น 3,190,000 บาท

รถบรรทุกขนาดเล็ก

AUMARK C

เริ่มต้น 650,000 บาท