บริการ

3 Years 100,000 Km Warranty
3 Years 100,000 Km Warranty
Service 24 Hour
ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ทั่วไทย
Free Transport
บริการสไลด์รถไปยังศูนย์ฯใกล้ที่สุด
Maintenance
ส่งช่างเทคนิคแก้ปัญหาเบื้องต้น
Service Network
Servies Network
บริษัท นอร์ทไลน์ จำกัด
68 ห้อง B102 หมู่ 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย มอเตอร์กรุ๊ป
283 หมู่ 11 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
บริษัท มั่นดี โอโตเซลส์ กาฬสินธุ์ จำกัด
99/5 ถนนบายพาส-สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลไทร์ เซอร์วิส
20/4 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
บริษัท พลภพ โฟตอน จำกัด
162/18 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บริษัท เจ พี เอ็น อินดัสตรี้ จำกัด
101 หมู่ 7 ตำบล โกรกพระ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์.
บริษัท ไชยรุ่งเรือง มอเตอร์ เซลส์ จำกัด
241 หมู่ที่ 10 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท อ.ยนต์เจริญมอเตอร์ จำกัด
73/53 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
บริษัท เกียรติยศสยาม จำกัด
36/699 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
บริษัท นิวไทย ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
25/8 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัท ดี-ออโต้ เซลส์ จำกัด
66/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
บริษัท แอดวานซ์ ออโต คาร์ จำกัด
12/5 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
บริษัท พัทยา เนชั่นไทร์ จำกัด
90,90/1-2 หมู่ที่ 6 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
บริษัท ค็อกพิท 331 พัทยายางยนต์ จำกัด
265/15 หมู่ 3 ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230.
บริษัท ร่วมเจริญยนต์มอเตอร์ จำกัด
4/142 หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77120
บริษัท ชอบเจริญยนต์ จำกัด
218/7 หมู่ที่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
บริษัท ไลฟ์สไตล์ออโต จำกัด
9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
บริษัท ตรังลีลามินิทรัค จำกัด
40 ม.7 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
บริษัท นิวไทย ออโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด
25/8 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10230
บริษัท เกียรติยศสยาม จำกัด
36/699 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
บริษัท อ.ยนต์เจริญมอเตอร์ จำกัด
73/53 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
บริษัท ดี-ออโต้ เซลส์ จำกัด
66/4 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
บริษัท นอร์ทไลน์ จำกัด
68 ห้อง B102 หมู่ 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
บริษัท เจ พี เอ็น อินดัสตรี้ จำกัด
101 หมู่ 7 ตำบล โกรกพระ อำเภอ โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิชัย มอเตอร์กรุ๊ป
283 หมู่ 11 ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
บริษัท มั่นดี โอโตเซลส์ กาฬสินธุ์ จำกัด
99/5 ถนนบายพาส-สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46120
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประมวลไทร์ เซอร์วิส
20/4 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
บริษัท พลภพ โฟตอน จำกัด
162/18 หมู่ที่ 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
บริษัท ไชยรุ่งเรือง มอเตอร์ เซลส์ จำกัด
241 หมู่ที่ 10 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
บริษัท แอดวานซ์ ออโต คาร์ จำกัด
12/5 หมู่ที่ 5 ถนนบ้านบึง-แกลง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
บริษัท ค็อกพิท 331 พัทยายางยนต์ จำกัด
265/15 หมู่ 3 ถนนทางหลวงสาย 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230.
บริษัท พัทยา เนชั่นไทร์ จำกัด
90,90/1-2 หมู่ที่ 6 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150
บริษัท ร่วมเจริญยนต์มอเตอร์ จำกัด
4/142 หมู่บ้านหนองแก ต.หนองแก อ.หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77120
บริษัท ชอบเจริญยนต์ จำกัด
218/7 หมู่ที่ 1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
บริษัท ไลฟ์สไตล์ออโต จำกัด
9/17 หมู่ที่ 6 ถนนเทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
บริษัท ตรังลีลามินิทรัค จำกัด
40 ม.7 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92170
Foton TUNLAND
FONTON TUNLAND
ระยะเวลาเข้าศูนย์: ทุก 10,000 กม.
Maintenance Policy
จำนวนกิโลเมตร 5,000 กม. 10,000 กม. 20,000 กม. 30,000 กม.
จำนวนเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน
อะไหล่ ฟรี - - -
มาตรฐานค่าแรง ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
FOTON VIEW CS2
FONTON TUNLAND
ระยะเวลาเข้าศูนย์: ทุก 20,000 กม.
Maintenance Policy
จำนวนกิโลเมตร 5,000 กม. 20,000 กม. 40,000 กม. 60,000 กม.
จำนวนเดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือน
อะไหล่ ฟรี - - -
มาตรฐานค่าแรง ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี
Service Training
Parts Center
NDC Warehouse
NDC Warehouse
Parts Description
Parts Description