การส่งมอบรถตู้ View cs2 ให้กับ บริษัท BB Car Rental จำกัด

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบรถตู้ View cs2 ให้กับบริษัท BB Car Rental จำกัด จำนวน 20 คัน โดย มร. เควิน ได (Mr. Kevin Dai) ประธานกรรมการ บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำพิธีส่งมอบกุญแจ ทั้งนี้ โฟตอน มุ่งมั่นและตั้งใจ ในการสร้าง บริการด้านการขาย และ การบริการหลังการขายให้มีคุณภาพเพื่อ ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพและการบริการของ โฟตอน อย่างดีที่สุด