ข้อเสนอพิเศษด้านบริการ

:-  ตรวจเช็คสภพารถ ฟรี สูงสุด 29 รายการ

:-  พ่นฆ่าเชื้อในรถยนต์ ฟรี

:-  ส่วนลดค่าแรง 30%

:-  ส่วนลดค่าอะไหล่ สูงสุดถึง 30%  และพร้อมรับหน้ากากอนามัย เมื่อเข้ารับบริการที่ศูยน์บริการใกล้บ้านท่าน